Nové složení výboru KSJU KH kraje

Ing. Pavel Cermánek – předseda KSJU, STK KSJU

MUDr. Petr Martinek – místopředseda KSJU, Komise rozhodčích KSJU

Mgr. Jiří Pokorný – trenérsko - metodická komise KSJU

Ing. Eva Kocourková – hospodář KSJU

David Kopeček – správa webu KSJU, jubilea, správa care systému