Jednání s představenstvem ČSJU (Pavel Volek, Martin Prokeš, Libor Štěpánek)

Jednání se uskuteční na Sokole Hradec Králové 12.10. 2023 od 17,00 hod. Projednáme činnost ČSJU od posledního Shromáždění delegátů, kde nás představenstvo seznámí s jejich prioritami i problémy a dále součinnost práce KSJU a ČSJU. Bude čas i na vaše podněty a připomínky.