Delegace rozhodčích KSJu KH kraje v I. pololetí 2017

Rozhodčí uvedený jako první plní funkci hlavního rozhodčího, rozhodčí uvedený jako druhý je jeho náhradníkem a musí se na soutěž dostavit. Rozhodčí v závorce jsou náhradníky, musí s termínem počítat a na soutěž se dostaví na telefonickou výzvu. Pokud se rozhodčí nemůže na soutěž dostavit, oznámí to neprodleně předsedovi KR.

 

1.4. 2017 Regionální pohár oddílů - Nový Bydžov

  MARTINEK - ŠTRAIT F. st.

Černohorský, Štrait M., Motyovski, Martinková, Zima, Verner, Zelený, Macháček J.,   Macháček V. (Martinec, Trebatický)

 

15.4. 2017 Samurajská katana - Jičín

SÜNDERMANN -  MARTINEC

Macháček J., Macháček V., Lamichnová, Jarkovský, Žižka Vlad., (Černohorský, Zelený, Verner)

 

3.6.2017 MVC - Nový Bydžov

NĚMEČEK - TREBATICKÝ

Martinec, Černohorský, Lamichová, Martinková, Macháček V., Zima (Vodička)